sirddinbych.gov.uk

Gwaith cynnal a chadw hanfodol i'r wefan - Ddydd Mercher 6 Mai 2015

Oherwydd gwaith cynnal a chadw a wneir ar systemau TG y Cyngor ni fydd ein gwefan ar gael o 3pm, am hyd at dair awr Ddydd Mercher 6 Mai.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Argyfwng

Os oes arnoch chi angen cymorth yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân neu'r Gwasanaeth Ambiwlans ffoniwch 999.

Os yw eich argyfwng yn ymwneud â gwasanaeth y Cyngor, ffoniwch 01745 351205.

Os oes arnoch chi angen siarad â gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd, ffoniwch y tîm dyletswydd brys ar 0845 0533116.

Tenantiaid Tai Cyngor

Os oes argyfwng yn ymwneud â nwy, trowch y prif gyflenwad i ffwrdd a ffoniwch Wales & West utilities ar 0800 111 999.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar Twitter | Dewch o hyd i ni ar Facebook

 

denbighshire.gov.uk

Website maintenance: Wednesday 6th May

Due to essential maintenance being carried out on the Council's IT systems, our website will be unavailable from 3pm, for up to 3 hours on Wednesday 6th May.

We apologise for any inconvenience this may cause.

Emergencies

If you have an emergency requiring Police, Fire or Ambulance, please dial 999.

If you have an emergency relating to a Council service, please contact 01745 351205.

If you need to speak to a duty social worker, please call the emergency duty team on 0845 0533116.

Council housing tenants

For emergencies relating to gas escapes, turn off the supply at the mains and telephone Wales & West utilities on 0800 111 999.

Social media

Follow us on Twitter | Find us on Facebook