Ffurflen gais am brydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol a chyfarpar 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn gwneud cais am brydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol a chyfarpar i hyd at 5 o blant. Os hoffech wneud cais am brydau ysgol am ddim ar gyfer mwy o blant, cwblhewch y ffurflen cynifer o weithiau ag sydd angen.

  Budd-daliadau cymwys

  Er mwyn derbyn brydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol a chyfarpar, rhaid i chi dderbyn un o’r budd-daliadau cymwys:

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400

  Ni allwch dderbyn prydau ysgol am ddim na grant gwisg ysgol ac offer os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

  Ymgeiswyr y tu allan i Sir Ddinbych

  Os ydych yn byw y tu allan i Sir Ddinbych bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o’r budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn. Gellir uwch lwytho copiau o'ch tystiolaeth o fudd-daliadau.

  Grant gwisg ysgol a chyfarpar

  Er mwyn derbyn y grant gwisg ysgol mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn y dosbarth derbyn, flwyddyn 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 neu 11 yn mis Medi

  Ysgolion arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion

  I fod yn gymwys i dderbyn grant gwisg ysgol ac offer mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn mynychu ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac yn 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu’n 15 oed.