Gwneud cais am brydau ysgol am ddim

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn gwneud cais am brydau ysgol am ddim i hyd at 5 o blant. Os hoffech wneud cais am brydau ysgol am ddim ar gyfer mwy o blant, cwblhewch y ffurflen cynifer o weithiau ag sydd angen.

  Mae’n rhaid i chi fod yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol i fod yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim:

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400.

  Ni ellir derbyn y grant gwisg ysgol os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

  Os ydych yn byw y tu allan i Sir Ddinbych bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o’r budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn. Gellir uwch lwytho copiau o’ch tystiolaeth o fudd-daliadau.

  Cliciwch nesa i wneud cais am brydau ysgol am ddim.