Gwneud cais arlein am grant gwisg ysgol ac offer ar gyfer plentyn sy'n derbyn gofal

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn gwneud cais am grant gwisg ysgol i hyd at 5 o blant sy’n derbyn gofal. Os hoffech wneud cais am grant ar gyfer mwy o blant, llenwch y ffurflen cynifer o weithiau ag sydd angen.

    Mae’n rhaid bod gennych gyfrif banc i dderbyn grant gwisg ysgol.

  • Oes gennych chi gyfrif banc?