Gwneud cais arlein am grant gwisg ysgol ac offer ar gyfer plentyn sy'n derbyn gofal

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn gwneud cais am grant gwisg ysgol i hyd at 5 o blant sy’n derbyn gofal. Os hoffech wneud cais am grant ar gyfer mwy o blant, llenwch y ffurflen cynifer o weithiau ag sydd angen.

    Mae’n rhaid bod gennych gyfrif banc i dderbyn grant gwisg ysgol.

  • Oes gennych chi gyfrif banc?