Ysgol Glan Clwyd: amserlenni bws ysgol dros dro

Gwybodaeth am y amserlenni bws ysgol dros dro am Ysgol Glan Clwyd, o 12/10/2020.

Cofiwch fod bysiau ar gyfer grwpiau blwyddyn unigol yn unig.

Edrychwch yn ofalus ble mae’r bysiau’n stopio. Mae rhai o'r rhain wedi newid.

Amserlenni bysiau ysgol dros dro

Prestatyn

Blynyddoedd 7 a 8

Blynyddoedd 9, 10, 11, 12 a 13

Y Rhyl

Blynyddoedd 7 a 8

Blynyddoedd 9 a 10

Blynyddoedd 11, 12 a 13