Effeithlonrwydd ynni

Arbedwch ynni ac arian drwy wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon.

Cael eich talu i gynhyrchu eich ynni eich hun

Mae'r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig yn gymhelliant ariannol gan y llywodraeth i hyrwyddo'r defnydd o wres adnewyddadwy. Os byddwch yn gosod system wres adnewyddadwy fel paneli solar neu foeler biomas, gallech gael eich talu am swm y gwres y bydd eich systemau’n ei gynhyrchu.

Mwy ar y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (gwefan allanol).

Help gyda thlodi tanwydd

Nyth ydi cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru sy’n anelu i helpu pobl yng Nghymru i leihau effaith eu biliau tanwydd.

Bydd Nyth yn cynnig ystod o gyngor yn ogystal ag asesiad llawn o ynni cartref a gwelliannau i’r cartref ar gyfer y cartrefi sy’n fwyaf ynni-aneffeithlon - heb unrhyw gost i chi.

Mae Nyth yn cynnig lot o help a chyngor am ddim a diduedd ar hawl i fudd-daliadau, gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff tanwydd priodol, rheoli arian, a chynlluniau ledled Cymru sy’n cynnig gwelliannau i'r cartref.

Ewch i wefan Nyth i gael mwy o wybodaeth..

Cynghorion

Mae'r Yddiriedolaeth Arbed Ynni (gwefan allanol) yn darparu cyngor am ddim a diduedd ar sut y gallwch arbed arian drwy ddod yn fwy ynni effeithlon.

Fe allan nhw ddweud wrthoch chi hefyd am unrhyw grantiau y gallech eu cael i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref.

Dogfennau cysylltiedig

Canllaw Cymorth ar Dlodi Tanwydd (PDF, 1MB)