Sioe Teithiol Costau Byw yn Neuadd y Dref y Rhyl

A ydych chi’n gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu chi, aelod o deulu, ffrind neu gydweithiwr yn ystod yr argyfwng costau byw? Dewch draw i’n sioeau teithiol Costau Byw i gael gwybodaeth a chyngor gan rai o’n gwasanaethau a sefydliadau eraill am:

  • Cymorth ariannol
  • Cymorth cyflogaeth
  • Tanwydd a chyfleustodau
  • Bwyd a bwyta’n dda
  • Cefnogaeth i blant a’u teuluoedd/gofalwyr
  • Tai
  • Iechyd a Lles

Cynhelir y Sioe Deithiol hon:

  • Dyddiad: Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022
  • Amser: 10am i 4pm
  • Lleoliad: : Neuadd y Dref y Rhyl

Sut i gymryd rhan

Mae’r Sioeau Teithiol Costau Byw’n rhad ac am ddim ac nid oes rhaid i chi archebu lle.

Gwasanaethau a sefydliadau sy’n cymryd rhan

Mae gwasanaethau o Gyngor Sir Ddinbych a sefydliadau eraill yn cymryd rhan yn y Sioeau Teithiol Costau Byw.

Cymorth ariannol

Y gwasanaethau a’r sefydliadau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am gefnogaeth ariannol yw:

Cymorth cyflogaeth

Y gwasanaethau a’r sefydliadau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am gyflogaeth yw:

Tanwydd a chyfleustodau

Y sefydliadau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am danwydd a chyfleustodau yw:

Bwyd a bwyta’n dda

Y sefydliadau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am fwyd a bwyta’n dda yw:

Cefnogaeth i blant a’u teuluoedd/gofalwyr

Y gwasanaethau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am gymorth ar gyfer plant a’u teuluoedd/gofalwyr yw:

Tai

Y gwasanaethau a’r sefydliadau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am dai yw:

Iechyd a Lles

Y gwasanaethau a’r sefydliadau a fydd yn cymryd rhan ac yn darparu gwybodaeth a chyngor am iechyd a lles yw:

Rhannwch eich barn am y Sioeau Teithiol Costau Byw

Byddem yn ddiolchgar o gael eich adborth am y sioeau teithiol fel y gallwn sicrhau ein bod yn darparu gwybodaeth a chymorth yn y ffordd hawsaf i chi gael mynediad atynt.

Sut i gynnig adborth ar y Sioeau Teithiol Costau Byw (gwefan allanol)