Sioe Deithiol Yr Haf Cyngor ar Gostau Byw 2022

Nodyn 10 punt a darnau arian 1 punt

Yr ydym i gyd yn profi effeithiau'r argyfwng costau byw yn awr.

Er mwyn helpu, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Dŵr Cymru ac asiantaethau eraill i gynnig cyngor a chefnogaeth.

Dewch draw i un o'n sioeau teithiol, a siaradwch â ni am wasanaethau defnyddiol a allai helpu.

Gorffennaf 2022
DyddiadAmserLleoliad
5 Gorffennaf 10am i 2pm Y Rhyl: Morrisons Supermarket
6 Gorffennaf 10am i 11:30am Betws Gwerfil Goch: Capel
6 Gorffennaf 1pm i 2:30pm Glyndyfrdwy: Neuadd Bentref
13 Gorffennaf 10am i 2pm Rhyl: Morrisons
14 Gorffennaf 10am i 11:30am Gwyddelwern: ger Tafarn y Pentref
14 Gorffennaf 1pm i 2pm Bryneglwys: ger Siop y Pentref
18 Gorffennaf 10am i 11:30am Y Rhyl: Ystâd Dai Parc Bruton
(Gohirio)
18 Gorffennaf 1pm i 2:30pm Y Rhyl: Canolfan Pheonix, Rhydwen Drive
(Gohirio)
26 Gorffennaf 10am i 11:30am Rhuallt: Dyffryn Teg
26 Gorffennaf 1pm i 2:30pm Bodelwyddan: Artillery Row
27 Gorffennaf 10am i 11:30am Meliden: Greenspace ar
waelod Ffordd Tŷ Newydd
27 Gorffennaf 1pm i 2:30pm Prestatyn: Banastre Avenue (Digwyddiad awyr agored)
Awst 2022
DyddiadAmserLleoliad
1 Awst 10am i 11:30am Dinbych: Greenspace by Maes Y Goron
1 Awst 1pm i 2:30pm Henllan: Maes Sadwrn
2 Awst 10am i 11:30am Ruthin: Parc Y Dre wrth ymyl Cae Seren
2 Awst 1pm i 2:30pm Llanelwy: Bro Havard
9 Awst 10am i 11:30am Corwen: Ystad Dai Clawdd Poncen
9 Awst 1pm i 2:30pm Corwen: Canolfan Ni
10 Awst 10am i 11:30am Llangollen: Canolfan Gymunedol Pengwern
10 Awst 1pm i 2:30pm Llangollen: Food Share