Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Mae'r Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19. 

Daeth y cais am y Daliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl i ben am 5pm ar 2 Medi 2022.

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais ac yn gwneud penderfyniad o ran a yw’r cais yn llwyddiannus ai peidio yn seiliedig ar yr wybodaeth a gyflwynir gennych.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.