Gwnewch gais i’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Mae’n rhaid i chi fod yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol er mwyn gallu gwneud cais i’r cynllun hwn;

  • Credyd Cynhwysol
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Seiliedig ar Incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Gwaith

  Rhif Yswiriant Gwladol

  Bydd angen i chi ddarparu’ch Rhif Yswiriant Gwladol i wneud cais i’r cynllun hwn.

  Ni allwn ddweud wrthych beth yw’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

  Os na allwch ddod o hyd i’ch Rhif Yswiriant Gwladol, gallwch gysylltu â Refeniw a Thollau EM (RaThEM). Os byddwch yn eu ffonio, gall gymryd hyd at 15 diwrnod i gael llythyr yn cadarnhau’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

  Mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ganfod Rhif Yswiriant Gwladol a gollwyd (gwefan allanol)