Nifer yr ymwelwyr

Nifer yr ymwelwyr yw nifer y bobl sy’n mynychu siop neu ardal mewn amser penodol ac mae’n ddangosydd manwl o ba mor brysur ydi tref dros gyfnodau penodol o amser.

Caiff ffigurau am nifer yr ymwelwyr eu casglu o bob tref yn seiliedig ar y nifer o bobl sy’n pasio heibio i beiriant synhwyrydd electronig bob dydd.

Nifer yr Ymwelwyr yn Sir Ddinbych 2020

Mae'r tabl hwn yn dangos y nifer yr ymwelwyr a gofnodwyd yng nghanol trefi a dinasoedd Sir Ddinbych ymhob chwarter 2020.

Nifer yr ymwelwyr a gofnodwyd yng nghanol trefi Sir Ddinbych ymhob chwarter 2020.
ChwarterCyfanswm
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 749981
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 327072
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 800026
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 543992
Cyfanswm 2421071

Er y gall nifer yr ymwelwyr fod yn is ar draws canol trefi a dinasoedd Sir Ddinbych, mae ymdrechion i ddigideiddio a chynnig gwasanaethau dosbarthu wedi arwain at ddefnyddwyr yn aros gyda busnesau canol tref a dinas, gan eu cadw'n barod i fynd yn ôl i ganol trefi a dinasoedd Sir Ddinbych pan godir y cyfyngiadau.

Covid-19

Gwelodd pob canol tref a dinas yn Sir Ddinbych ostyngiad mewn ymwelwyr yn ystod y pandemig. Gellir gweld o batrymau bod llai o ymwelwyr i ganol trefi a dinasoedd mewn cyfnodau o gyfyngiadau tynn, ond gellir gweld bod nifer yr ymwelwyr yn cynyddu eto mewn cyfnodau pan mae cyfyngiadau’n llacio, gan ddangos pan ddaw pen ar y cyfyngiadau, bydd galw am ganol trefi eto.

Gwelodd Sir Ddinbych ostyngiad rhwng Chwarter 1 a Chwarter 2 yn 2020.

Yna, fe adfywiodd pob canol tref a dinas rhwng Chwarter 2 a Chwarter 3 pan laciodd y cyfyngiadau.

Roedd Chwater 4 yn cynnwys Cyfnod Atal Byr ym mis Hydref, a’r cyfyngiadau’n arwain at y Nadolig, ac yna gwelwyd gostyngiad eto o Chwarter 3.

Nifer yr ymwelwyr fesul Cyfnod Clo

Mae’r wybodaeth hon yn dangos fod gostyngiad i nifer yr ymwelwyr yn sgil effaith o gyfyngiadau Covid ar ganol trefi a dinasoedd:

  • Cyfnod Clo 1 - gostyngiad cyfartalog o 66% yn nifer yr ymwelwyr (Mae ystumiad i nifer yr ymwelwyr yn sgil gwaith stryd Cydweithfa Dinbych wedi cael ei ystyried)
  • Cyfnod Clo 2 - gostyngiad cyfartalog o 63% yn nifer yr ymwelwyr
  • Cyfnod Clo 3 - gostyngiad cyfartalog o 54% yn nifer yr ymwelwyr

Gostyngiad mewn nifer yr ymwelwyr rhwng 2019 a 2020

Mae'r tabl canlynol yn dangos gostyngiad canrannol nifer yr ymwelwyr yng nghanol trefi a dinasoedd Sir Ddinbych rhwng 2019 a 2020.

Gostyngiad canrannol nifer yr ymwelwyr yng nghanol trefi a dinasoedd Sir Ddinbych rhwng 2019 a 2020
ChwarterGostyngiad yn nifer yr ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) -11.2%
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) -62.2%
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) -20.7%
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) -40.2%

Mae hyn yn amlygu bod canol trefi a dinasoedd Sir Ddinbych wedi’u heffeithio’n sylweddol gan y cyfyngiadau. Er bod nifer yr ymwelwyr wedi gostwng 11.2% yn Chwarter 1, dyma oedd nifer lleiaf y chwarteri, ac nid oedd cyfyngiadau ar waith i'w defnyddio fel meincnod ar gyfer misoedd eraill.

Er gwaethaf y cyfyngiadau ar waith yn Chwarter 3, 20.7% o ostyngiad yn unig oedd ymysg ymwelwyr.

Nifer yr Ymwelwyr mewn trefi a dinasoedd

Dewiswch dref neu ddinas i weld nifer yr ymwelwyr ar gyfer 2020.

Corwen
Nifer yr ymwelwyr yn Corwen am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 25027
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 11506
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 27289
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 16464
Cyfanswm 80286
Dinbych
Nifer yr ymwelwyr yn Dinbych am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 158874
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 89902
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 128612
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 127386
Cyfanswm 504774
Llangollen
Nifer yr ymwelwyr yn Llangollen am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 107515
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 32403
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 210677
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 58894
Cyfanswm 409489
Prestatyn
Nifer yr ymwelwyr yn Prestatyn am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 129841
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 58111
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 148889
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 101430
Cyfanswm 438271
Rhuddlan
Nifer yr ymwelwyr yn Rhuddlan am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 17066
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 13004
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 17331
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 17781
Cyfanswm 65182
Y Rhyl
Nifer yr ymwelwyr yn y Rhyl am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 234963
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 96935
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 203994
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 164816
Cyfanswm 700708
Rhuthun
Nifer yr ymwelwyr yn Rhuthun am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 64911
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 17093
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 53855
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 47654
Cyfanswm 183513
Llanelwy
Nifer yr ymwelwyr yn Llanelwy am 2020
Quarter Nifer yr Ymwelwyr
Chwarter 1 (Ionawr i Mawrth) 11784
Chwarter 2 (Ebrill i Mehefin) 8118
Chwarter 3 (Gorffennaf i Medi) 9379
Chwarter 4 (Hydref i Rhagfyr) 9567
Cyfanswm 38848

Gwelir fod pob canol tref wedi dilyn patrwm tebyg o ostyngiad rhwng Chwarter 1 a Chwarter 2, ac adferiad rhwng Chwarter 2 a Chwarter 3, a gostyngiad arall rhwng Chwarter 3 a Chwarter 4.

O’i gymharu â blynyddoedd blaenorol, Dinbych cafodd y newid lleiaf o’r naill flwyddyn i'r llall, gyda gostyngiad o 3.8%. Gwelodd Rhuthun ostyngiad o 45.4% o’r naill flwyddyn i’r llall, a Chorwen, gostyngiad o 43.5%. Mae rhesymau dros hyn yn cynnwys canol trefi yn cael eu heffeithio’n benodol gan bobl yn gweithio o gartref, a chanol trefi’n seiliedig ar letygarwch.