#CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal

LoveLiveLocal

Mae'r ymgyrch #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal yn ymgyrch newydd i annog pobl i ddefnyddio'i siopau a gwasanaethau lleol a rhannu eu profiadau o Sir Ddinbych fel lle ffantastig i siopa.

Mae'r ymgyrch #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal yn ddathliad o'r profiadau siopa amrywiol a llewyrchus sydd gennym yn ein sir.

Fel rhan o'r ymgyrch, byddwn yn annog defnyddwyr i ddefnyddio'r hashnod #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal er mwyn hyrwyddo busnesau Sir Ddinbych ar y rhwydweithiau cymdeithasol.

Gweithgareddau cefnogol: recriwtio hyrwyddwyr busnes (mis Mai), datganiadau newyddion, cystadleuaeth fisol ar gyfer defnyddwyr, sticeri ar gyfer busnesau Sir Ddinbych.

Cael mwy wybodaeth yn y fideo isod (Mae'r fideo ond ar gael yn Saesneg)

Rydym yn dymuno:

  • Cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid gyda busnesau drwy annog defnyddwyr i ddefnyddio'r hashnod
  • Hyrwyddo diddordeb yn y wasg ar gyfer siopa'n lleol
  • Annog busnesau i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel modd i rannu gwybodaeth am y budd o siopa'n Sir Ddinbych
  • Magu cysylltiadau agosach â busnesau fydd yn cefnogi a chroes-hyrwyddo'i gilydd drwy ddefnyddio'r hashnod ac annog pobl i siopa'n lleol

Rydym am i chi:

  • Defnyddio'n neges syml ar Weplyfr a Twitter.. Hoffi'r hyn rydych wedi'i brynu?  Rhannwch eich cariad ar #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal
  • Hyrwyddo'r ymgyrch drwy eich cyfrifon cymdeithasol eich hunain gan ddefnyddio'r hashnod.
  • Cymryd lluniau o'r cynnyrch a'u postio ar y Weplyfr a Twitter gan ddefnyddio'r hashnod: #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch, dilynwch ni ar Twitter @cyngorsirdd ac ar y Weplyfr.

 

Ar twitter - @ebddcc
wordpress-icon-blue Ein blog – dateconcsdd.wordpress.com
newsletter-icon neu anfonwch e-bost econ.dev@denbighshire.gov.uk i gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio ar gyfer hysbysiadau cyllid, hyfforddiant a digwyddiadau.