Arolwg Busnes

Mae’n Arolwg Busnes yn ein cynorthwyo i ddeall y problemau mae busnesau yn Sir Ddinbych yn eu hwynebu a dod o hyd i ffyrdd y gallwn ni helpu.

Arolwg Busnes Sir Ddinbych – 2018

Gallwch gymryd rhan yn Arolwg Busnes 2018 arlein.

Cymryd rhan yn Arolwg Busnes 2018

Canlyniadau’r Arolwg

Mae eich barn chi’n bwysig.

Barolwg busnes 2017 

Barolwg busnes 2017

Hyder

 

 

Anghenion hyfforddiant

Cliciwch ar flwyddyn isod i weld y wybodaeth rydyn ni wedi'i darganfod o arolwg busnes y flwyddyn honno.

2016
2015

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd yn arolwg 2015, bu i ni ddatblygu digwyddiadau Mis Mawrth Menter i roi cyngor a chymorth yn y meysydd yr oedd eu hangen ar fusnesau.

Cliciwch ar bennawd isod i gael gwybod mwy am adborth arolwg busnes 2015