Arolwg Busnes

Mae’n Arolwg Busnes yn ein cynorthwyo i ddeall y problemau mae busnesau yn Sir Ddinbych yn eu hwynebu a dod o hyd i ffyrdd y gallwn ni helpu.

Nid yw cymryd rhan yn yr Arolwg Busnes ar gael ar hyn o bryd.
Mi fydd yr arolwg busnes ar gael unwaith eto yn 2019.

Canlyniadau’r Arolwg

Mae eich barn chi’n bwysig.

Canlyniadau arolwg busnes 2018 

Mae busnesau yn Sir Ddinbych wedi rhoi eu barn ar economi’r sir.

Er gwaethaf amgylchedd masnachu anodd yn effeithio ar ganol trefi ar draws y DU ac ansicrwydd am Brexit, mae masnachwyr y sir yn parhau'n gadarnhaol yn ôl Arolwg Busnes 2018 Cyngor Sir Ddinbych.  

Roedd dros 430 o ymatebwyr wedi cymryd rhan yn yr arolwg blynyddol a gynhaliwyd gan y Tîm Datblygu Busnes a’r Economi, sy’n helpu ar gyfer mis Mawrth Menter y Cyngor. 

Os ydych yn dymuno gweld y canlyniadau mewn rhagor o fanylder, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol, cysylltwch â ni: datblygiad.economaidd@sirddinbych.gov.uk

Barolwg busnes 2018

Swyddogion Gwarchod y Cynhoedd 2018

Anghenion hyfforddiant 2018

Cliciwch ar flwyddyn isod i weld y wybodaeth rydyn ni wedi'i darganfod o arolwg busnes y flwyddyn honno.

2017

Barolwg busnes 2017

Hyder

Anghenion hyfforddiant

2016
2015

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd yn arolwg 2015, bu i ni ddatblygu digwyddiadau Mis Mawrth Menter i roi cyngor a chymorth yn y meysydd yr oedd eu hangen ar fusnesau.

Cliciwch ar bennawd isod i gael gwybod mwy am adborth arolwg busnes 2015