Arolwg Busnes

Mae’n Arolwg Busnes yn ein cynorthwyo i ddeall y problemau mae busnesau yn Sir Ddinbych yn eu hwynebu a dod o hyd i ffyrdd y gallwn ni helpu.

Nid yw cymryd rhan yn yr Arolwg Busnes ar gael ar hyn o bryd.
Mi fydd yr arolwg busnes ar gael unwaith eto yn 2019.

Canlyniadau’r Arolwg

Mae eich barn chi’n bwysig.

Barolwg busnes 2017 

Barolwg busnes 2017

Hyder

 

 

Anghenion hyfforddiant

Cliciwch ar flwyddyn isod i weld y wybodaeth rydyn ni wedi'i darganfod o arolwg busnes y flwyddyn honno.

2016
2015

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd yn arolwg 2015, bu i ni ddatblygu digwyddiadau Mis Mawrth Menter i roi cyngor a chymorth yn y meysydd yr oedd eu hangen ar fusnesau.

Cliciwch ar bennawd isod i gael gwybod mwy am adborth arolwg busnes 2015