Archebwch o Wasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth Sir Ddinbych

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Dyddiad cau ar gyfer archebu

Archebwch erbyn 4/2/2020 er mwyn i’ch taflenni gyrraedd yr wythnos yn dechrau ar 10/2/2020

  • Eich manylion
  • Manylion y cwmni
  • Cyfeiriad dosbarthu
    Dyma le fyddwn yn anfon y taflenni.
    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’, neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.