Gwell Busnes i Bawb - Ffurflen Adborth

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Manylion Busnes
  • A hoffech chi fod yn rhan o ddatblygu a gwella'r gwasanaethau mae Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn eu darparu i fusnesau? Os felly ticiwch y blwch hwn.