Gwnewch gais ar-lein am y Grant Busnes Digidol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Beth fydd ei angen arnoch er mwyn llenwi’r cais hwn

  Er mwyn llenwi’r cais hwn, bydd angen i chi ddarparu:

  • Copi o’r cynllun gweithredu digidol a ddarparwyd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau
  • Manylion am eich busnes gan gynnwys:
   • naill ai rhif treth eich cwmni neu rif cofrestru eich cwmni
   • nifer y bobl a gyflogir
   • eich trosiant diweddaraf ac amcangyfrif o’ch trosiant pe baech yn derbyn y grant
   • manylion eich cyfrif banc (er mwyn i ni fedru talu’r grant i chi)
  • Gwybodaeth am y cynnyrch neu’r gwasanaeth yr hoffech ddefnyddio’r grant ar ei gyfer, gan gynnwys:
   • Dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith a’r cynnyrch sydd eu hangen
   • A fyddai unrhyw swyddi’n cael eu creu neu eu diogelu
 • A oes gennych chi gynllun gweithredu digidol gan Cyflymu Cymru i Fusnesau?