Contractau Cyfredol y Cyngor

Cofrestr O Gontractau

Cofrestr o Gontractau Adnewyddadwy a Chontractau dros £25,000 sydd gan Gyngor Sir Ddinbych ar waith ar hyn o bryd yw hon. Nid yw hon yn rhestr gyflawn o'r holl gontractau eto, ond rydym yn gweithio'n agos gyda swyddogion ym mhob adran o'r Cyngor i ddwyn ynghyd Cofrestr gynhwysfawr o Gontractau. Caiff y Gofrestr ei diweddaru ar y wefan ar ddiwedd pob mis.

Cofrestr O Gontractau