Hylendid a diogelwch bwyd

Os ydych chi’n rhedeg busnes bwyd rydych chi’n gyfrifol am gwrdd â safonau ac amodau hylendid bwyd.

Ewch yn syth i...

 

Archwiliadau hylendid bwydBeth i’w ddisgwyl yn ystod archwiliad eiddo.

 

Cymeradwyo eiddo bwydEfallai y bydd angen cymeradwyaeth eiddo arnoch chi os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch anifail heb ei brosesu.

.

 

Cofrestru busnes bwydMae’n ofyniad cyfreithiol i chi gofrestru eich busnes bwyd gyda’r cyngor cyn i chi ei agor.

 

Tystysgrifau allforio bwydOs oes arnoch chi eisiau allforio eich cynnyrch, efallai bydd arnoch chi angen tystysgrif allforio bwyd.

.