Gweithdy Mis Mawrth Menter: Cychwyn a Rhedeg Busnes

Bydd y gweithdy ‘Cychwyn a Rhedeg Busnes’ yn eich helpu chi i ddeall beth sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich helpu i asesu pa un ai oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i fod yn llwyddiannus.

Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

  • Deall y manteision a'r anfanteision o fod yn fos arnoch chi eich hun
  • Gallu asesu eich sgiliau personol
  • Deall agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • Deall y tasgau allweddol sydd angen eu gwneud i gychwyn busnes
  • Gwybod sut i roi cynllun busnes sylfaenol ar waith
  • Gwybod ble i gael cyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Busnes Cymru sy’n darparu’r digwyddiad hwn.

Logo Busnes Cymru

Canfod mwy am Fusnes Cymru (gwefan allanol)

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer:

  • Busnesau newydd
  • Busnesau presennol
  • Unigolion sy’n ystyried cychwyn busnes 

Pryd a ble mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal?

Mae’r gweithdy ‘Cychwyn a Rhedeg Busnes’ yn cael ei gynnal ar-lein ddydd Mawrth 12 Mawrth 2024 o 9:30am tan 12:30pm.

Sut i gymryd rhan

Os hoffech chi fynd i’r digwyddiad hwn ffoniwch Busnes Cymru ar 01656 868 500 i gofrestru.