Mis Mawrth Menter

March for Business logo

Mae ymgyrch Mis Mawrth Menter yn ôl ar gyfer 2023, ac mae’n cynnig gweithdai yn rhad ac am ddim, digwydiadau rhwydweithio a sesiynau cyngor ar gyfer busnesau ledled Sir Ddinbych.

Bydd rhagor o ddigwyddiadau’n cael eu hychwanegu’n fuan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Services and information

Swper Mis Mawrth Busnes Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Ymunwch â ni am noson o gwmni da, bwyd ardderchog ac awgrymiadau ymarferol i liniaru’r gost o gynnal busnes.

Trethi a Chadw Cyfrifon (gwefan allanol)

Gweithdy ymarferol sy’n eich galluogi chi i deimlo’n hyderus a deall y rhesymau pam mae trethi a chadw cyfrifon yn effeithiol yn hollbwysig ac yn arferion busnes cadarn.

Dechrau Busnes a’i Redeg Rhan 1 (gwefan allanol)

Dysgu am bob cysyniad o ran dechrau busnes, datblygu cynllun busnes, prisio ar gyfer elw a mwy.

Dechrau Busnes a’i Redeg Rhan 2 (gwefan allanol)

Trafod beth yw ymchwil i’r farchnad a sut i'w wneud, dysgu sut i droi eich ymchwil yn Gynllun Marchnata a mwy.

Gweithdy LinkedIn AGB y Rhyl (gwefan allanol)

Dysgu sut i wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn ac adeiladu eich rhwydwaith ar-lein.

Cyflwyniad i'ch Siambr Fasnach leol (gwefan allanol)

Dyma gyfle i fusnesau rwydweithio a chwrdd â'r tîm yn Siambr Fasnach Gorllewin Sir Gaer a Gogledd Cymru.

Sesiwn blasu Sales Club (gwefan allanol)

Bydd 'Sales Club Taster Session’ yn rhoi cyfle i chi ddysgu am bynciau amrywiol fel gosod targedau, meithrin cysylltiad â chwsmeriaid tebygol a gwerthu drwy straeon.

Gwobrau AGB y Rhyl 2023 (external website)

Mae Gwobrau Ardal Gwella Busnes (AGB) y Rhyl yn dathlu ac yn gwobrwyo’r gorau sydd gan y dref i’w chynnig trwy daflu golau ar y busnesau ac unigolion sy’n ceisio helpu’r Rhyl i ffynnu.

Gwneud y defnydd gorau o Gipolygon a Dadansoddeg (gwefan allanol)

Bydd y cwrs Cyflymu Cymru i Fusnesau hwn, sydd ar gael ar lein yn rhad ac am ddim, yn dangos i chi sut i wneud y defnydd gorau o gipolygon a dadansoddeg er mwyn i chi allu mynd ati i lywio sgyrsiau a throi diddordeb yn werthiant.

Marchnata’n Effeithiol dros E-bost (gwefan allanol)

Er gwaethaf dylanwad cynyddol y cyfryngau cymdeithasol, mae marchnata dros e-bost yn dal i fod yn adnodd gwerthfawr yn eich pecyn marchnata digidol.

Gwefannau (gwefan allanol))

Dysgwch sut i drawsnewid eich gwefan yn brofiad proffesiynol sy’n ystyriol o’r cwsmer, gan greu cyfleoedd i werthu a denu cwsmeriaid newydd.

Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic (gwefan allanol)

Gall defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion Talu Fesul Clic fod yn ffordd hynod effeithiol o gyrraedd mwy o bobl ar lein ac ategu eich traffig gwe cynhenid.

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae’r Fforwm yn gyfle gwych i glywed am y datblygiadau diweddaraf ym myd twristiaeth a chyfarfod â busnesau tebyg a rhannu profiadau.

Gwerthu Ar Lein (E-fasnach) Uwch (gwefan allanol)

Os ydych chi wedi bod yn gwerthu ar lein ers sbel, ac eisiau datblygu eich busnes e-fasnachu i’r lefel nesaf, ymunwch â ni ar y cwrs ar-lein hwn sydd ar gael am ddim.

Gweminar AD a Chyfraith Cyflogaeth – Diweddariadau Allweddol a Sesiwn Holi ac Ateb (gwefan allanol)

Ymunwch â ni am weminar rhyngweithiol a fydd yn sôn am bynciau AD allweddol, gan gynnwys diweddariadau cyfraith cyflogaeth 2023.

Elfennau Sylfaenol Marchnata Digidol (gwefan allanol)

P’un a ydych chi’n defnyddio e-bost, Google neu eich gwefan, mae marchnata digidol yn gadael i chi ymestyn y tu hwnt i ffiniau a chreu cyfleoedd gwerthu newydd.

Rhedeg Eich Busnes Ar Lein: Lle i ddechrau (gwefan allanol)

Os ydych chi’n rhedeg busnes newydd neu fusnes bach sy’n tyfu, ac eisiau creu delwedd ar-lein broffesiynol, ond nad ydych chi’n gwybod lle i ddechrau arni, y cwrs rhad ac am ddim hwn gan Cyflymu Cymru i Fusnesau yw’r un i chi.

Sesiynau Galw Heibio Cymorth i Fusnesau

Mae sesiynau galw heibio Cymorth i Fusnesau ar gyfer busnesau neu’r rhai sy’n ystyried dechrau busnes neu sydd wedi dechrau busnes i siarad gyda darparwyr cymorth am ystod o bynciau, yn cynnwys dechrau busnes, cyllid a thwf.

Facebook i Fusnesau (gwefan allanol)

Bydd y gweminar yma yn dangos i chi sut i weithio gyda Facebook Edgeranking a chreu pyst y bydd pobl yn ymgysylltu â nhw

AGB y Rhyl Clinig Iechyd Busnes (gwefan allanol)

Sesiwn Un i Un a fydd yn rhoi cyngor arbenigol annibynnol yn rhad ac am ddim am leihau costau busnes, adnewyddu contractau, rheoli anghydfodau ac arweiniad ar arferion gorau.