Mis Mawrth Menter

March for Business logo

Mae ymgyrch Mis Mawrth Menter yn ôl ar gyfer 2023, ac mae’n cynnig gweithdai yn rhad ac am ddim, digwydiadau rhwydweithio a sesiynau cyngor ar gyfer busnesau ledled Sir Ddinbych.

Bydd rhagor o ddigwyddiadau’n cael eu hychwanegu’n fuan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Services and information

Swper Mis Mawrth Busnes Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Ymunwch â ni am noson o gwmni da, bwyd ardderchog ac awgrymiadau ymarferol i liniaru’r gost o gynnal busnes.

Trethi a Chadw Cyfrifon (gwefan allanol)

Gweithdy ymarferol sy’n eich galluogi chi i deimlo’n hyderus a deall y rhesymau pam mae trethi a chadw cyfrifon yn effeithiol yn hollbwysig ac yn arferion busnes cadarn.

Dechrau Busnes a’i Redeg Rhan 1 (gwefan allanol)

Dysgu am bob cysyniad o ran dechrau busnes, datblygu cynllun busnes, prisio ar gyfer elw a mwy.

Dechrau Busnes a’i Redeg Rhan 2 (gwefan allanol)

Trafod beth yw ymchwil i’r farchnad a sut i'w wneud, dysgu sut i droi eich ymchwil yn Gynllun Marchnata a mwy.

Gweithdy LinkedIn AGB y Rhyl (gwefan allanol)

Dysgu sut i wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn ac adeiladu eich rhwydwaith ar-lein.

Cyflwyniad i'ch Siambr Fasnach leol (gwefan allanol)

Dyma gyfle i fusnesau rwydweithio a chwrdd â'r tîm yn Siambr Fasnach Gorllewin Sir Gaer a Gogledd Cymru.

Sesiwn blasu Sales Club (gwefan allanol)

Bydd 'Sales Club Taster Session’ yn rhoi cyfle i chi ddysgu am bynciau amrywiol fel gosod targedau, meithrin cysylltiad â chwsmeriaid tebygol a gwerthu drwy straeon.

Gwobrau AGB y Rhyl 2023 (external website)

Mae Gwobrau Ardal Gwella Busnes (AGB) y Rhyl yn dathlu ac yn gwobrwyo’r gorau sydd gan y dref i’w chynnig trwy daflu golau ar y busnesau ac unigolion sy’n ceisio helpu’r Rhyl i ffynnu.