Gweminar Mis Mawrth Menter - Popeth rydych angen ei wybod ar gyfer bod yn gyflenwr i’r Cyngor

Ymunwch â ni ar gyfer cyflwyniad i werthu i’r Cyngor.   Mae’n bosibl eich bod wedi gwerthu neu ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r Cyngor yn y gorffennol neu efallai eich bod eisiau gwybod mwy am fod yn gyflenwr. 

Bydd y gweminar 2 awr yn dangos i chi lle i gael y wybodaeth rydych ei hangen.   Bydd y sesiwn hefyd yn rhoi gorolwg ar sut mae cyrff cyhoeddus, gan gynnwys y Cyngor, yn newid y ffordd maent yn caffael. 

Byddwch hefyd yn canfod sut i gael mynediad i gymorth a chefnogaeth am ddim gan Fusnes Cymru a GwerthwchiGymru. 

Person busnes yn cynnig ysgwyd llaw

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer:

  • Busnesau newydd
  • Busnesau presennol 

Pryd a ble mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal?

Mae’r gweminarau 2 awr ‘Y cyfan rydych angen ei wybod am fod yn gyflenwr i’r Cyngor’ ar Microsoft Teams:

  • Dydd Iau, 7 Mawrth 2024, 6pm tan 8pm
  • Dydd Mercher, 20 Mawrth 2024, 10am tan 12pm

(Byddwch ond angen bod yn bresennol mewn un gweminar)

Darganfod mwy am Microsoft Teams (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Bydd arnoch angen cadw lle i fynychu’r digwyddiad hwn.

Archebwch le ar weithdy ‘Popeth sydd angen ei wybod am ddod yn gyflenwr i’r Cyngor’