Sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Straen i Gyflogwyr 

Iechyd meddwl a straen yw un o achosion mwyaf absenoldeb a diffyg cynhyrchiant ymhlith staff.  I gefnogi perchnogion busnes a chyflogwyr, bydd RCS yn darparu sesiwn ar-lein ddwy awr ar ymwybyddiaeth iechyd meddwl a straen.

Bydd y sesiwn ryngweithiol a diddorol yn cynnwys:

  • diffinio a deall iechyd meddwl a straen
  • dileu stigma
  • nodi arwyddion, symptomau a sbardunau straen ac iechyd meddwl gwael
  • strategaethau ymdopi
  • sut i gefnogi rhywun (neu eich hunan) sy’n profi straen ac iechyd meddwl gwael
  • cyngor ar gyfer cael sgyrsiau da am iechyd meddwl a straen
  • cyfeiriadau at gefnogaeth bellach

RCS Mental Health and Stress Awareness Session for Employers logo

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r gweithdy hwn wedi’i anelu at fusnesau sy’n cyflogi o leiaf un unigolyn.

Pryd a ble mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal?

Cynhelir y sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Straen i Gyflogwyr ar Microsoft Teams ddydd Iau, 14 Mawrth rhwng 10am a 12pm.

Darganfod mwy am Microsoft Teams (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Bydd yn rhaid i chi archebu lle i fynychu’r Sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Straen i Gyflogwyr.

Archebu lle ar y Sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Straen i Gyflogwyr (gwefan allanol)