Sesiynau Galw Heibio Cymorth i Fusnesau

Mae’r sesiwn alw heibio Cymorth i Fusnesau ‘Mis Mawrth Menter’ yn gyfle i fusnesau neu unrhyw un sy’n ystyried dechrau busnes siarad gyda darparwyr cefnogaeth am nifer o bynciau yn cynnwys dechrau busnes, cyllid a thwf.

Bydd darparwyr megis Busnes Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach a’r Banc Datblygu ar gael ar y diwrnod i siarad gyda chi.

Dau berson yn eistedd wrth ddesg yn trafod cymorth busnes

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer:

  • Busnesau newydd
  • Busnesau presennol
  • Unigolion sy’n ystyried dechrau busnes

Pryd a lle mae’r digwyddiad hwn yn digwydd?

Cynhelir y sesiwn alw heibio Cymorth i Fusnesau yn Costigans, y Rhyl ddydd Mawrth, 4 Mawrth 2024, rhwng 9:30am a 1:30pm. 

Manylion lleoliad

Cyfeiriad Costigans yw

9  Stryd Bodfor
 Y Rhyl
LL18 1AT

Parcio

Y maes parcio agosaf yw gorsaf reilffordd y Rhyl.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae mannau mynediad ar gyfer pobl anabl yn y lleoliad hwn. 

Sut i gymryd rhan

Nid oes rhaid i chi archebu lle, gallwch gyrraedd ar y diwrnod i siarad gyda darparwr cefnogaeth am eich syniadau neu anghenion eich busnes.