Gweithdy Mis Mawrth Menter: Ymchwilio a Chynllunio eich Gweithgareddau Marchnata

Mae’r gweithdy ‘Ymchwilio a Chynllunio eich Gweithgaredd Marchnata’ yn trafod y broses ymchwil i’r farchnad, yn eich helpu i ganfod y cwestiynau rydych angen atebion iddynt, egluro ble i gael gwybodaeth a pha dechnegau i’w defnyddio ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich canfyddiadau i wneud gwell penderfyniadau.

Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

 • deall pam fod ymchwil i’r farchnad mor bwysig.
 • glir o ran pa ymchwil i’r farchnad sydd angen i chi ei wneud.
 • gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth a pha dechnegau i’w defnyddio.
 • adnabod y farchnad a’ch cystadleuwyr.
 • deall eich cwsmeriaid.
 • gallu cynnal eich ymchwil i’r farchnad eich hun.
 • cael proses cam wrth gam i ddatblygu cynllun marchnata.
 • gwybod sut i brisio eich cynnyrch a gwasanaethau i wneud yr elw mwyaf.
 • deall hanfodion gwerthu’n llwyddiannus.
 • gallu rhoi cynllun yn ei le i gael eich cwsmer cyntaf

Busnes Cymru sy’n darparu’r digwyddiad hwn.

Logo Busnes Cymru

Canfod mwy am Fusnes Cymru (gwefan allanol)

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer:

 • Busnesau newydd
 • Busnesau presennol

Pryd a ble mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal?

Cynhelir y gweithdy ‘Ymchwilio a Chynllunio eich Gweithgareddau Marchnata’ ar-lein, ar ddydd Mercher 6 Mawrth 2024, o 9:30am i 12:30pm.

Sut i gymryd rhan

Os hoffech chi fynd i’r digwyddiad hwn ffoniwch Busnes Cymru ar 01656 868 500 i gofrestru.