Gwerthu nwyddau ffug

Caiff nodau masnach cofrestredig eu diogelu gan Ddeddf Nodau Masnach 1994. Mae cymhwyso nod masnach cofrestredig i nwyddau heb ganiatâd perchennog y nod masnach yn anghyfreithlon.
Bydd Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn delio â phroblemau a allai ddigwydd gydag unrhyw waith artistig neu lenyddol fel llyfrau, rhaglenni cyfrifiaduron, cerddoriaeth, ffilmiau neu gyfryngau electronig eraill. Gellir torri ar yr hawlfraint os bydd y nwyddau hyn yn cael eu copïo heb ganiatâ perchennog yr hawlfraint. 

Cyngor i fasnachwyr

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd dweud “Wyddwn i ddim” yn amddiffyniad. Mae’n rhaid i chwi wneud ymdrech i sicrhau bod y nwyddau a werthwch chi’n ddilys.
Bob blwyddyn bydd nwyddau newydd yn cael eu rhyddhau ac maen nhw boblogaidd ar unwaith a phob blwyddyn fe wneir copïau o’r nwyddau hyn a’u gwerthu. Mae nwyddau o ffilmiau a rhaglenni plant yn arbennig o boblogaidd. Bydd llawer o siopau’r stryd fawr yn stocio cynhyrchion dilys felly edrychwch ar y rhain i gael syniad o’r labeli sydd arnyn nhw neu wedi eu hatodi i’r nwyddau, pris y nwyddau a’u hansawdd.

Gofynnwch i’ch cyflenwr am sicrwydd ysgrifenedig fod y nwyddau’r ydych chi’n eu prynu’n gynnyrch dilys, trwyddedig ac yn cydymffurfio â’r Deddfau uchod. Os na allan nhw roi sicrwydd ysgrifenedig neu os ydyn nhw’n anfodlon gwneud hynny, mae’n rhaid i chi ystyried y gallai’r nwyddau fod yn rhai ffug.

Peidiwch â gwerthu unrhyw gynnyrch yr ydych chi’n amheus ohonyn nhw. Cysylltwch â ni neu berchennog yr hawliau e.e. Disney neu’r BBC i gael mwy o fanylion. 

Cyngor masnach

Gallwch ymweld â’n tudalen cyngor masnach i greu a thrawslwytho pecyn gwybodaeth ar sut y gall eich busnes chi gydymffurfio â’r gyfraith.