Goruchwylwyr drysau

Os ydych chi’n cyflogi goruchwylwyr drysau ar eich eiddo, mae’n bosibl y bydd rhaid iddynt gael eu trwyddedu.

Mae Awdurdod y Diwydiant Diogelwch yn gyfrifol am drwyddedu goruchwylwyr drysau. Gallwch gael gwybod a oes angen trwydded, sut i wneud cais a faint mae’n ei gostio ar wefan Awdurdod y Diwydiant Diogelwch .