Rheoli eiddo

Gwybodaeth ar gyfer dalwyr trwyddedau eiddo am drosglwyddiadau eiddo, amrywio Goruchwylwyr Eiddo Dynodedig a mwy.

Ewch yn syth i...

 

Newid Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig Sut i newid Goruchwylwyr Eiddo Dynodedig neu adael eich rôl fel Goruchwylwyr Eiddo Dynodedig.

 

Hysbysiad awdurdod dros droMae’n rhaid cyflwyno Hysbysiad Awdurdod Dros Dro os yw daliwr trwydded eiddo yn marw, yn dod yn fethdalwr neu’n analluog yn feddyliol.

.

 

Trosglwyddo trwydded eiddoSut i drosglwyddo trwydded eiddo i ddaliwr trwydded newydd.

 

Mynegi cysylltiadDerbyn hysbysiadau pan mae ceisiadau’n cael eu derbyn yn ymwneud â’ch eiddo.

.