Rhybudd o ddigwyddiad dros dro (TEN)

Mae’n rhaid i chi ymgeisio am rybudd o ddigwyddiad dros dro (TEN) os oes arnoch chi eisiau cynnal digwyddiad arbennig, fel cyngerdd neu barti stryd, lle byddwch chi’n: 

  • gwerthu alcohol 
  • gweini alcohol i aelodau o glwb preifat 
  • gweini bwyd poeth neu ddiod rhwng 11pm a 5am 
  • darparu adloniant, fel dawnsio neu gerddoriaeth byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio (efallai na fydd angen trwydded arnoch chi ar gyfer rhai perfformiadau cerddoriaeth byw. Fe gewch fwy o wybodaeth yma)

Mae’n rhaid i chi ymgeisio am rybudd o ddigwyddiad dros dro o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Mae’n rhaid i chi hefyd roi copi o’r rhybudd i’r heddlu o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad.

Mae’n bosib ymgeisio am rybudd o ddigwyddiad dros dro 5 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad, ond ni fydd modd i chi apelio os yw eich cais yn cael ei wrthod.

Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i wneud cais am rybudd o ddigwyddiad dros dro.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gallwch chi wneud cais am rybudd o ddigwyddiad dros dro ar-lein.

Faint mae’n costio?

Mae’n costio £21 i ymgeisio am rybudd o ddigwyddiad dros dro.

Pan fyddwch chi’n ymgeisio ar-lein byddwch yn talu ar-lein yn defnyddio’ch cerdyn debyd neu gredyd.