Casgliadau elusennol

Mae’n rhaid cael trwydded gennym ni i gynnal casgliadau elusennol.

Y rheswm am hyn yw mai casglu arian yw un o brif ddylanwadau canfyddiad y cyhoedd o elusennau, a’r dulliau sy’n cael eu defnyddio ac mae gonestrwydd casglu arian yn hanfodol i ymddiriedaeth y cyhoedd.

Casgliadau ar y stryd

Os ydych am gasglu arian neu werthu eitemau ar y stryd ar gyfer elusen, bydd yn rhaid i chi gael trwydded casglu ar y stryd.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais am drwydded casglu ar y stryd

Casgliadau drws i ddrws

Os ydych yn dymuno casglu arian neu nwyddau (a’ch bod am werthu’r nwyddau hyn ymhellach ymlaen) o dai pobl ar gyfer elusen, mae’n rhaid i chi wneud cais am drwydded.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais am drwydded casglu o ddrws i ddrws 

Loterïau Cymdeithasau Bychain

Loteri cymdeithas yw loteri sy’n cael ei hyrwyddo er lles cymdeithas sy’n gwneud gwaith er diben elusennol. Nid oes angen trwydded i redeg loteri cymdeithas fach, ond bydd yn rhaid cofrestru gyda’r cyngor.

Mwy o wybodaeth am gofrestru loteri cymdeithas fach