Trwyddedau anifeiliaid peryglus a gwyllt

Os ydych chi'n unigolyn preifat, rhaid i chi gael trwydded i gadw anifeiliaid peryglus a gwyllt. Nid yw hyn yn cynnwys anifeiliaid sy’n cael eu cadw mewn sŵau a siopau anifeiliaid anwes gan fod angen trwydded wahanol ar gyfer y sefydliadau hyn.

Mae’n rhaid i chi gael trwydded os ydych yn cadw unrhyw un o’r anifeiliaid sydd ar y rhestr hon.

Sut ydw i’n gwneud cais am y drwydded?

Er mwyn gwneud cais am drwydded anifeiliaid peryglus a gwyllt, argraffwch a chwblhewch y ffurflen gais hon, a’i dychwelyd at y cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Bydd yn rhaid i chi gael adroddiad gan filfeddyg cyn gwneud cais am y drwydded.

Mae’r drwydded yn ddilys am ddwy flynedd. Bydd yn rhaid i chi adnewyddu eich trwydded ar 1 Ionawr bob yn ail blwyddyn, drwy gwblhau a chyflwyno ffurflen gais newydd. Bydd angen adroddiad newydd gan y milfeddyg bob tro y byddwch yn adnewyddu eich trwydded.

Faint mae’n ei gostio?

Pris trwydded anifeiliaid peryglus a gwyllt yw £180. Mae’n costio £180 i adnewyddu’r drwydded bob dwy flynedd hefyd. Bydd yn rhaid i chi dalu cost am adroddiad gan filfeddyg bob tro y byddwch yn gwneud cais neu’n adnewyddu’r drwydded hefyd.

Amgaewch siec yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais.

Gwelwch y lleoliadau trwyddedig i ddal anifeiliaid peryglus yn Sir Ddinbych