Masnachu mewn marchnad

Marchnad Dinbych

Os ydych am fasnachu ym marchnad Dinbych, dewch i Neuadd y Dref yn Ninbych erbyn 8am diwrnod y farchnad. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen fer er mwyn rhoi eich manylion personol, gan gynnwys manylion eich yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Mae’r stondinau yn costio £5 yr un.

Marchnad Llangollen

Os ydych am fasnachu ym marchnad Llangollen, dewch draw i’r farchnad ar fore’r diwrnod hwnnw. Dylid cyrraedd tua 8am.

Mae’r stondinau yn costio £9.60 yr un.

Marchnad Prestatyn

Caiff marchnad Prestatyn ei rheoli gan ‘Northern Markets’. Gallwch ddod draw i’r farchnad ar fore diwrnod y farchnad, ond rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â Northern Markets, o leiaf diwrnod ymlaen llaw, ar 0161 723 2384.

Bydd masnachwyr achlysurol yn talu £12 y stondin, a masnachwyr rheolaidd yn talu £9 y stondin. Dylid cyrraedd y farchnad tua 8am.

Marchnad Rhuthun

Dewch draw i’r farchnad ar fore’r diwrnod yr ydych am fasnachu. Dylid cyrraedd erbyn 9am yn ystod yr wythnos, ac 8am Ddydd Sadwrn.

Gan fod marchnad Dydd Sadwrn yn brysurach, dylid ffonio rheolwr y farchnad ar 07772136169 ychydig ddyddiau ymlaen llaw, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu archebu lle.

Mae cost o £7 y bwrdd ar gyfer marchnad yn ystod yr wythnos, a £10 y bwrdd Ddydd Sadwrn.