Trwyddedau tacsi

Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod gyrwyr, perchnogion a gweithredwyr yn cyfateb â'r amodau perthnasol i dderbyn trwyddedau yn ymwneud â thacsis.

Ewch yn syth i...

 

Trwydded gyrrwr tacsiBeth fyddwch ei angen a sut i wneud cais am drwydded gyrrwr tacsi.

 

Trwyddedau cerbydSut i wneud cais am drwyddedau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat.

 

Trwydded gweithredwr hurio preifatBeth fyddwch ei angen i sefydlu eich hun yn weithredwyr hurio preifat, a sut i wneud cais.

.

Mwy...

Prisiau a ffioedd tacsi cyhoeddusCylchlythyr Trwyddedu Tascis Cais am eithriad rhag dyletswyddau o dan ddeddf Cydraddoldeb 2010