Trwyddedau cerbyd

Mae’n rhaid i'r holl gerbydau sy'n cael eu defnyddio fel tacsis fod wedi eu trwyddedu gan y cyngor.

Ewch yn syth i...

 

Trwydded cerbyd hacniTacsis y gellir eu dal ar y stryd neu o safle tacsis yw cerbydau hacni.

 

Trwydded cerbyd hurio preifatTacsis sydd wedi’u harchebu ymlaen llaw yw cerbydau hurio preifat, na ellir galw arnynt o ymyl y ffordd.

.