Trwyddedau gamblo

Mae Deddf Gamblo 2005 yn rheoleiddio pob gweithgaredd gamblo yn y DU ar wahân i led-fetio a’r Loteri Genedlaethol.

Ewch yn syth i...

 

Trwydded eiddo gambloMae'r cyngor yn awdurdodi cyfleusterau gamblo.

 

Hawlenni gambloRydym ni’n rhoi hawlenni gamblo i eiddo sydd â thrwydded gwerthu alcohol, canolfannau adloniant teuluol heb drwydded, clybiau a darpariaethau hapchwarae â gwobr..

 

Loterïau cymdeithasau bachDoes dim angen trwydded ar loterïau cymdeithasau bach, ond mae’n angen eu cofrestru â’r cyngor.

.

Mwy...

Datganiad Polisi Hapchwarae