COVID-19: Busnesau trin gwallt yn ailagor

Darparwyd canllawiau ar gyfer y busnesau hynny gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

Gall busnesau Sir Ddinbych ddarllen y canllawiau 

Cynghorir cwsmeriaid sy'n ymweld â'r busnesau trin gwallt i ddarllen y canllawiau hefyd i weld pa gamau diogelu y dylid eu dilyn tra byddwch yno.

Gwasanaethau tatŵ a thyllu'r corff

Sut i weithio'n ddiogel yn ystod COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl i wneud gwaith ar gyfer gwasanaethau tatŵ a thyllu'r corff.

Gwasanaethau tatŵ a thyllu'r corff: canllawiau'r coronafeirws gweithleoedd (gwefan allanol)

Gwasanaethau harddwch, holistig a lles

Sut i weithio'n ddiogel yn ystod COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl i wneud gwaith ar gyfer gwasanaethau harddwch, holistig a lles.

Gwasanaethau harddwch, holistig a lles: canllawiau'r coronafeirws gweithleoedd (gwefan allanol)