Cronfa Argyfwng Busnes - Ionawr 2022

Roedd busnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gallu gwneud cais am gymorth ariannol brys dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Roedd yr cyllid ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, a’u cadwyni cyflenwi, yr effeithiwyd arnynt gan y symudiad i lefel rhybudd 2.

Daeth y cais am y gronfa hon i ben am 5pm ar ddydd Llun 14 Chwefror.

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau ein bod wedi cael eich cais. 

Bydd ceisiadau yn cael eu trin ar sail cyntaf i’r felin. Gallai hyn arwain at rai ceisiadau yn bod yn aflwyddiannus os nad oes unrhyw gyllid ar ôl.

Byddwn yn gwneud penderfyniad ynghylch llwyddiant eich cais yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gennych yn ogystal â gwiriadau gan ffynonellau busnes eraill. Os yw’r wybodaeth neu’r dystiolaeth a ddarperir yn anghywir, yn anghyflawn neu'n annigonol, bydd y cais yn cael ei wrthod.

Anelwn i wneud penderfyniad ynghylch ceisiadau o fewn 30 diwrnod gwaith. 

Sicrhewch eich bod yn edrych yn rheolaidd ar eich ffolder mewnflwch, sbam a sothach ar gyfer e-bost gennym, yn ogystal â’ch cyfrif banc am daliad.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.