Coronafeirws: Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol

Cyflwynwyd y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i gyflogwyr dalu tâl llawn i weithwyr cymwys os bydd yn ofynnol iddynt aros i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd amheuaeth o COVID-19, neu oherwydd eu bod yn gorfod hunan-ynysu.

Daeth y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol i ben ar 31 Awst 2022.

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol Covid-19 (gwefan allanol)