Daliad hunan-ynysu i rieni a gofalwyr plant sy'n hunanynysu o addysg neu gofal plant

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf
 • Datganiad
 • Ydy eich plentyn ym mlwyddyn 11 neu iau yn yr ysgol neu mewn lleoliad gofal plant?