Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Daeth y Cyfyngiadau Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Fusnes (ardrethi busnes) i ben ar 11 Mawrth 2021.