Gwneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig. Bydd angen cais ar wahân i bob unigolyn sydd eisiau gwneud cais am daliad.

  Beth fydd ei angen arnoch

  Gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

 • Datganiad
 • Ar gyfer pwy rydych yn llenwi’r cais hwn?