Coronafirws: Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Brechlyn COVID-19:

Diogelu Cymru:

  • cadwch bellter cymdeithasol bob amser
  • golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  • os ydych yn cwrdd ag aelodau cartref arall heblaw eich aelwyd estynedig chi, arhoswch y tu allan
  • gweithiwch o gartref os gallwch chi

Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwydydd estynedig symptomau.

Os oes gennych symptomau trefnwch brawf.

Services and information

Cynllun Taliadau Arbennig Y Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am y Cynllun Taliadau Arbennig Y Gweithlu Gofal Cymdeithasol o'r Llywodraeth Cymru.

Cefnogaeth i Weithwyr

Cymorth ar gyfer iechyd meddwl gweithwyr yn ystod COVID-19.

Adnoddau rheoli

Adnoddau rheoli ar gyfer iechyd meddwl gweithwyr yn ystod COVID-19.

Iechyd meddwl gweithwyr: Adnoddau Ychwanegol

Mwy o adnoddau i gefnogi iechyd meddwl gweithwyr yn ystod COVID-19.

Swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yma fel pwynt cyswllt i chi os ydych yn profi anawsterau iechyd meddwl neu drallod emosiynol.

Newidiadau i'n gwasanaethau

Gweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Y newyddion diweddaraf

Gweld y newyddion diweddaraf.

Gofalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol)

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

Llyw.Cymru (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Llywodraeth Cymru.