Profi Olrhain Diogelu

Mae un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.

Mae hyn yn disodli’r gwasanaethau a ddarparwyd o’r blaen gan bob un o chwe chyngor Gogledd Cymru.

Mae llinell peiriant ateb Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru ar agor i’r cyhoedd a chaiff ei monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm. Y rhif ffôn yw 01352 703800.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.