Profion llif unffordd COVID-19

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ni fydd profion llif unffordd (LFTs) ar gael mwyach o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Os oes gennych symptomau, bydd profion llif unffordd ar gael i'w harchebu ar-lein gan GOV.UK (gwefan allanol) neu drwy ffonio 119.