Adfywio'r Rhyl

Rydym yn diweddaru tudalennau Adfywiad y Rhyl ar ein gwefan.

Bydd tudalennau newydd yn ymddangos yma yn fuan. Diolch i chi am eich amynedd.

Adeiladau’r Frenhines

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid datblygu o’r sector preifat i drawsnewid y safle yn gymysgedd bywiog o leoedd manwerthu, bwyd a diod, marchnad gyfoes, swyddfeydd ac ardaloedd preswyl gan wella mynediad o lan y môr a’r promenâd i ganol y dref.

Mae’r cynlluniau hefyd yn cynnwys iard agored a man cyhoeddus yn y datblygiad sydd werth dros £30 miliwn ac sy'n cynnwys cyn Westy'r Savoy ac adeiladau Marchnad y Frenhines.

Oherwydd cyflwr difrifol wael y safle, bydd yn rhaid dymchwel nifer sylweddol o adeiladau sy’n eiddo i'r Cyngor.

Ceisiadau Cynllunio

Gallwch weld ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau adfywio’r Rhyl drwy chwilio am geisiadau cynllunio yn Porth Cynllunio.