Dewisiadau amgen yn lle band eang cyflym iawn

Band eang ADSL

Os oes gennych ffôn yn eich eiddo mae'n debyg y gallwch dderbyn band eang ADSL drwy eich llinell ffôn bresennol. Gallwch wirio gallu eich llinell ffôn i dderbyn gwasanaethau Band Eang drwy ddefnyddio peiriant gwirio argaeledd Band Eang BT.

Band eang ffôn symudol - 4G

Os ydych yn derbyn mynediad i'r rhyngrwyd yn bennaf drwy eich ffôn neu liniadur, efallai y dylid ystyried band eang symudol drwy rwydweithiau 4G. Mae 4G yn cael ei ddarparu drwy signal eich ffôn symudol a dyma bedwaredd genhedlaeth technoleg ffôn symudol, yn dilyn 2G a 3G.

Fel arfer mae 4G yn ddelfrydol ar gyfer gwasanaethau sydd angen mwy o gapasiti megis ffrydio fideo, mapio a safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Fel arfer, mae cyflymder lawr lwytho rhwydweithiau 4G cychwynnol oddeutu 5-7 gwaith yn gyflymach na'r rhwydweithiau 3G presennol.

Os ydych yn derbyn signal ffôn symudol da yn eich eiddo, gallech gysylltu â'r Rhyngrwyd drwy ddefnyddio dongl (neu SIM os ydych yn defnyddio tabled). Mae'r dongl yn cysylltu â chysylltiad USB ar eich cyfrifiadur ac mae SIM yn cael ei roi yn eich tabled.

Gwiriwch y signal yn eich ardal drwy ddefnyddio gwiriwr signal band eang symudol Ofcom (gwefan allanol).

Dongl USB

Mae Dongl USB yn berffaith ar gyfer cysylltu eich gliniadur gyda'r rhyngrwyd. Mae dongl band eang symudol yn cael ei gysylltu â'ch gliniadur ac yn eich galluogi i dderbyn mynediad i'r We drwy rwydwaith 3G/4G.

Cardiau SIM

Mae cardiau SIM yn berffaith ar gyfer cysylltu eich tabled gyda'r rhyngrwyd. Mae sawl darparwr band eang yn awr yn cynnig cynlluniau rhyngrwyd SIM yn unig sy'n fforddiadwy.

Band eang symudol di-wifr (mi-fi)

Mae wi-fi symudol (a elwir yn Mi-fi) yn ddyfais di-wifr sy'n eich caniatáu i greu cysylltiad di-wifr pryd bynnag y byddwch ei angen. Mae'n ddelfrydol ar gyfer cysylltu eich dyfeisiau di-wifr (tabledi ac ati).

Band eang lloeren

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd aelwydydd yn gallu derbyn band eang lloeren. Bydd angen gosod dysgl loeren, fel arfer maent yn cael eu gosod gan ddarparwr rhyngrwyd lloeren yr ydych yn eu dewis fel rhan o'r ffi osod. Fodd bynnag, efallai y bydd oedi cyn derbyn rhywfaint o wybodaeth a gall y tywydd effeithio ar fand eang lloeren.

Cyfnerthydd wi-fi

Mae estynwyr wi-fi (a elwir hefyd yn gyfnerthwyr wi-fi) yn ddull fforddiadwy o ymestyn y wi-fi presennol yn eich cartref drwy dderbyn y signal di-wifr presennol o'ch llwybrydd a'i ailadrodd i ddarparu signal cryfach i ardal ehangach yn eich cartref neu fusnes.

Ni fydd cyfnerthwyr wi-fi yn gwella cyflymder eich rhwydwaith, ond dyma'r dull symlaf a mwyaf fforddiadwy o gryfhau eich signal wi-fi.