Canolfan Glyd: Blossom and Bloom Well-being Hub

Funded by UK Government logo

Mae Blossom and Bloom Well-being Hub yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes i famau beichiog a mamau sydd â phlant oed cyn ysgol y gaeaf hwn. 

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Unit 19
White Rose Centre
Y Rhyl
LL18 3AH

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw Dydd Llun i Dydd Gwener, o 12 hanner dydd tan 3pm.

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig diod boeth neu sudd a chinio ysgafn am ddim o fwydlen eu caffi.

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn agored i famau beichiog a mamau sydd â phlant iau nag oedran ysgol yn unig (3 blwydd oed neu iau).

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 01745 314050

Gwefan:  blossomandbloom.org.uk (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo