Canolfan Glyd: Brighter Futures

Funded by UK Government logo

Mae Brighter Futures yn Ganolfan Glyd yn cynnig lle cynnes y gaeaf hwn. 

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

34 Wellington Road
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 1BN

Oriau agor

Mae’r Ganolfan Glyd hon ar gael bob dydd Sadwrn o 9:30am i 4:30pm.

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig:

  • Clwb brecwast i blant (blynyddoedd 6-12): 9:30am i 11am
  • Clwb teulu (unrhyw oedran): 11:30am i 2pm
  • Clwb Pobl Hŷn (dros 40 oed): 2:30 i 4:30pm

Yn ystod grŵp y plant, mae ganddynt ddewis mawr o fwydydd brecwast am ddim ynghyd â llawer o weithgareddau megis Playstation 5, Oculous VR, Xbox, pŵl, dartiau, Celf a Chrefft a llawer mwy. Pan fydd y tywydd yn gwella, byddant yn ailddechrau’r sesiynau chwarae / chwaraeon yn yr awyr agored hefyd.

Yn ystod y grwpiau oedolion, mae bwyd a lluniaeth am ddim, cawl a rholiau cynnes am ddim yn eu hadeilad cynnes braf. Paned neu ddiod oer am ddim a bisgedi hefyd. Eisteddwch i ymlacio, sgwrsio ag eraill neu gymryd rhan yn y gweithgareddau am ddim, o bingo i grefftau. Cyn bo hir bydd hyn hefyd yn cynnwys coginio, garddio a gwaith coed.

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Ffôn: 01745 355271

Gwefan:  brighterfuturesrhyl.co.uk (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo