Canolfan Glyd: Caffi Cymunedol ‘From the Earth’

Funded by UK Government logo

Mae Caffi Cymunedol ‘From the Earth’ yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn. Mae’r Ganolfan Glyd hon wedi’i darparu gan Resource Wales.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Caffi Cymunedol ‘From the Earth’ 
Crown House
Well Street
Rhuthun
LL15 1AE

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw:

  • Dydd Mawrth, 10am tan 4:30pm
  • Dydd Iau, 10am tan 4:30pm
  • Dydd Gwener, 10am tan 4:30pm
  • Dydd Sadwrn, 10am tan 2pm

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig:

  • coginio rhywbeth blasus i’w fwyta gyda’n gilydd o 10am i 12pm ar ddydd Gwener drwy fis Ionawr, Chwefror a Mawrth
  • pryd bwyd am ddim yn ystod oriau agor i’r unigolion y mae ei angen arnynt, neu gallwch chi gyfrannu at gost pryd bwyd rhywun arall yn rhan o’r cynllun Talu Ymlaen.

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

E-bostjanine@resourcewales.com

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo