Canolfan Glyd: Canolbwynt Cymunedol Pengwern

Funded by UK Government logo

Mae Canolbwynt Cymunedol Pengwern yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn. Mae’r Ganolfan Glyd hon wedi’i darparu gan Bartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Canolbwynt Cymunedol Pengwern 
Llangollen
LL20 8BB

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw Dydd Mercher, o 10am tan 3:30pm.

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig:

  • awyrgylch croesawgar a chynnes
  • cawl a rhôl fara
  • lluniaeth
  • gweithgareddau lles

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

Facebook: Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo