Canolfan Glyd: Canolfan Gofal Dydd y Waen

Funded by UK Government logo

Mae Canolfan Gofal Dydd y Waen yn Ganolfan Glyd sy’n cynnig man cynnes y gaeaf hwn.

Ble mae’r Ganolfan Glyd?

Y cyfeiriad ar gyfer y Ganolfan Glyd hon yw:

Ty Capel
Waen
Llanelwy
LL17 0DY

Oriau agor

Oriau agor y Ganolfan Glyd hon yw Dydd Mawrth a Dydd Iau o 10:30am tan 3:30pm.

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae’r Ganolfan Glyd hon yn cynnig cinio dau gwrs ffres yn ogystal â gweithgareddau.

Mae ganddyn nhw gyfleusterau ar gyfer plant dan 5 oed yn ogystal ag oedolion hŷn felly mae croeso i deuluoedd ifanc. Gallan nhw hefyd ddarparu cludiant o ddrws i ddrws a danfon prydau bwyd gartref.

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt y Ganolfan Glyd hon yw:

E-bosthelpugilydd@gmail.com

Mwy o wybodaeth

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd drwy fenter Canolfan Glyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo